Vključite se v mrežo najboljših ponudnikov interesnih dejavnosti

Ustvarite odlično okolje za dodatno izobraževanje vaših dijakov

Nadarjenim dijakom omogočite širok nabor dodatnih aktivnosti

Zagotovite novo znanje in izkušnje

Spodbudite lažjo poklicno orientacijo vaših dijakov

Šola kot najpomembnejši dejavnik pri odkrivanju talentov

Šola skupaj s starši ustvarja okolje, ki odkriva zgodnje oblike talentov in različnih vrste nadarjenosti. Nudi prve priložnosti za ustvarjanje in utrjevanje samopodobe, ki je ključnega pomena pri sprejemanju različnih izzivov. Dijaki morajo pridobiti dovolj samozavesti za pozitiven odziv na ponujene priložnosti.

Platforma RaST = platforma priložnosti

za izzive, izkušnje ter dodatno učenje in razvoj dijakov

Platforma RaST je interaktivna spletna stran, kjer srednje šole in drugi izvajalci objavljajo izvenšolske aktivnosti. 

Srednjim šolam omogoča: 

k

Predstavitev izvenšolskih dejavnosti (aktivnosti)

Na platformi lahko objavite celotno ponudbo izvenšolskih aktivnosti, kamor se dijaki lahko prijavijo.

Celovit sistem za prijavo na aktivnosti

Platforma RaST dijaku omogoča hitro prijavo na aktivnosti ter mentorjem enostavno vodenje aktivnosti in pregled nad prijavami.

i

Potrdila o udeležbi za dijake

Na voljo je enostavno tiskanje potrdil, s čimer dijaki dokazujejo udeležbo na aktivnosti. Potrdilo je namenjeno predstavitvi ciljev, znanj in veščin, ki jih je dejak usvojil na aktivnosti.

Kakšen je namen platforme?

V projektu RaST, v katerem je nastala ta platforma, smo ugotovili, da šole izvajajo veliko zanimivih interesnih dejavnosti (obšolskih aktivnosti) kot so krožki, tabori, priprave na tekmovanja itd., medtem ko je na spletu težko najti informacije o teh aktivnostih in celotno ponudbo ene šole “na enem mestu”.

Zbirka koristnih informacij za vaše dijake

Po naših ugotovitvah šole običajno objavljajo le rezultate posameznih aktivnosti: dosežke na tekmovanjih, dogodke in prireditve v okviru posamezne aktivnosti, ekskurzije itd.

Opazili smo pomanjkanje osnovnih informacij, na podlagi katerih bi se lahko dijak (in njegovi starši) odločil, ali se bo prijavil in obiskoval določeno interesno dejavnost.

Prav to omogoča naša platforma: na njej so objavljene informacije o ciljih, vsebini, načinih dela, št. ur in prostih mestih za vsako aktivnost. In še več: na platformi se dijak lajko neposredno prijavi na želeno aktivnost.

Promocija za vpis v šolo

Iskalnik (z izbiro šole) omogoča pregled vseh aktivnosti določene šole (z možnostjo dodatnih filtrov iskanja). Takšen pregled smo pogosto pogrešali pri projektu RaST. Ugotovili smo namreč, da devetošolci in njegovi starši pri izbiri srednje šole prav tako upoštevajo nabor interesnih dejavnosti in možnosti dodatnega izobraževanja, zato je platforma RaST

odličen vodnik po možnostih dodatnega izobraževanja.

Učitelji in mentorji: Soustvarjalci prostora za razvoj mladih

Učitelj ne predaja zgolj znanja, povezanega z učno snovjo, temveč svoje učence spoznava z njihovimi lastnimi zmožnostmi in jih spodbuja k uresničevanju njihovih ambicij.

Mentorji z odgovornim vodenjem ustvarjalnega okolja za mlade predstavljajo najpomembnejši člen izobraževanja, zato potrebujejo kakovostna orodja, ki bodo oljašala njihovo delo.

Platforma RaST je za vsako šolo izjemno dobrodošla, saj je prilagojena šolskemu delu, pregledna, uveljavljena in preizkušena s strani strokovnjakov ter popolnoma brezplačna.

mag. Ivan Lorenčič

ravnatelj v času Projekta RaST 2017 - 2021, II. gimnazija Maribor

Platforma RaST je izjemna priložnost za vse šole, da na enovit način predstavijo svoje obogatitvene dejavnosti in dobre prakse, pridobijo enoten prijavni sistem na aktivnosti, beleženje dela dijakov in mentorjev ter izdajanje potrdil, ki so pomembna za karierni razvoj naših dijakov. Vse šole bi rad spodbudil, da aktivno pristopijo k uporabi platforme in tako pripomorejo, da delo z aktivnimi in nadarjenimi dijaki pridobi dodatno, digitalno dimenzijo.

Gregor Daleja

ravnatelj, Gimnazija Celje - Center

Kako uporabljati platformo?

Uporaba platforme je povsem brezplačna. Vse kar morate storiti v začetni fazi uporabe plaftorme je prikazano v spodnjih korakih. Podrobna pojasnila najdete tukaj.

1.

Izbira osebe, ki bo “glavna za platformo”, ki postane administrator šole

2.

Adiminstrator šole registrira šolo na platformi (klik na spodnji gumb). V primeru, da ste šolo registrirali že v času projekta RaST 2019-2021, ni potrebna nova registracija.

3.

Administrator šole po potrjeni registraciji:

vnese mentorje, ki bodo izvajali interesne dejavnosti (vnos je mogoč kadarkoli in ni vezan na šolsko leto)

potrjuje registracije dijakov (potrditev dijakov, ki so dijaki te šole)

4.

vnos informacij o aktivnostih iz strani mentorjev (predlagamo, da za vsako šolsko leto posebej), ki se pojavijo na osrednji spletni strani

5.

Ko se dijaki prijavijo na aktivnost (s potrjeno registracijo), jih mentorji potrdijo (ali zavrnejo)

6.

Po zaključku aktivnosti (ali že prej), administrator šole ali mentor dijakom natisneta (ali pošljeta kot PDF) potrdilo o udeležbi

Več informacij in podrobnejši postopek prijave je prikazan v spodnjem videu.

Več informacij o platformi RaST

Kakšno vprašanje?

Na voljo smo za vsa vprašanja in informacije v zvezi s platformo RaST. Kontaktirajte nas preko spodnjega obrazca ali nas pokličite na telefonsko številko 02 330 44 60.

Kje smo?

Trg M. Zidanška 1
2000 Maribor

II. gimnazija Maribor

uredništvo:
dr. Marko Ivanišin