S klikom na en gumb lahko natisnemo potrdilo vsakemu dijaku, ki je uspešno zaključil aktivnost.

Potrdilo RaST se od drugih potrdil razlikuje po količini informacij, saj zajema pedagoško pomembne informacije o aktivnosti in sicer:

  • področje aktivnosti,
  • cilje aktivnosti
  • načine dela
  • kratko vsebino
  • število ur
  • šolsko leto
  • in opisno oceno dijaka s strani mentorja

Vse te informacije se samodejno prenesejo s platforme in so oblikovane tako, da se potrdilo natisne na eno A4 stran.

Potrdilo na hiter in učinkovit način podaja izčrpne informacije o tem kaj, kako in koliko je dijak počel na področju svojih interesov in kako se je pri tem odrezal (opisna ocena). Pri tem ne gre zgolj za priznanje z imenom, priimkom, datumom in podpisom.

Potrdilo je uporabno kot dokazilo, ki ga dijak lahko priloži življenjepisu, spričevalu ali diplomi pri prijavi na nadaljnje izobraževanje, na selektivne poletne/zimske šole ter pri iskanju dela ali zaposlitve (takšna potrdila so redkost na višjih stopnjah izobraževanja).

Potrdilo je možno natisniti večkrat, zato si lahko šola ustvarja svoj arhiv (dvojnikov) potrdil. Obstaja možnost shranevanja v obliki PDF (možen je izvoz vseh potrdil dijakov pri določeni aktivnosti v obliki PDF).