Navodila za dijake

Navodila za registracijo na platformo in prijavo na aktivnosti.

Navodila za mentorje

Navodila za registracijo na platformo in upravljanje aktivnosti.

Navodila za administratorje

Navodila za registracijo šole, dodajanje mentorjev, potrjevanje registriranih dijakov ter vodenje platforme.