Po naših ugotovitvah šole običajno objavljajo le rezultate posameznih aktivnosti: dosežke na tekmovanjih, dogodke in prireditve v okviru posamezne aktivnosti, ekskurzije itd., medtem ko na spletu ne najdemo osnovnih informacij, na podlagi katerih bi se lahko dijak (in njegovi straši) odločil, ali se bo prijavil na določeno interesno dejavnost (aktivnost).

Prav to omogoča platforma RaST: na njej so objavljene informacije o

  • ciljih,
  • vsebini,
  • načinih dela,
  • številu ur, namenjenih za izvedbo aktivnosti,
  • prostih mestih.

In še več: platforma omogoča neposredno prijavo na izbrano aktivnost.

Informacije o rezultatih interesnih dejavnosti šole ali mentorji dejavnosti običajno objavljajo na spletni oglasni deski ali družbenih omrežjih šole (npr. na Facebook strani šole). Težava nastopi, ko se novice pričnejo pomikati izven vidnega polja, saj jih nadomestijo sveže objave s poljubno vsebino iz šolskega okolja. Tako novic, ki so povezane z dosežki in rezultati, pogosto ne moremo pravočasno zaslediti.

Področja iskanja z iskalnikom

To težavo na celovit način rešuje platforma RaST z vgrajenim isklanikom, s katerim lahko učenci, dijaki, straši in zaposleni na šoli iščejo aktivnosti glede na:

področje in/ali predmet (Družboslovje in humanistika, Ključne kompetence za učenje, Naravoslovje in matematika, Tehnika, Umetnost – vsako področje je razdeljeno še na posamezne predmete)

način/obliko dela (delavnice, raziskovalne/projektne naloge, priprave na tekmovanja, tabori, predavanja – posamezna aktivnost lahko vsebuje več načinov dela),

čas izvajanja (med šolskim letom, med počitnicami) – ta izbira omogoča tudi pregled preteklih aktivnosti (arhiv).