Navodila za mentorje

Aktivacija računa

Pred postopkom aktivacije računa preverite, ali vas je administrator šole že dodal kot mentorja in s tem vnesel vaš elektronski naslov.

Prijava aktivnosti

Dodajanje predstavitvene slike aktivnosti

Predstavitvena slika se kot nosilna slika pojavi na pregledni strani vseh aktivnosti in na podstrani te aktivnosti. Sliko je možno naložiti, ko je aktivnost potrjena.

Potrditev/zavrnitev prijave dijaka na aktivnost

Na vaš elektronski naslov ste prejeli sporočilo o novi prijavi na aktivnost.

Gumb “Potrdi vse prijave” lahko uporabimo po tem, ko smo zavrnili posamezne prijave.

Če je vaš namen v aktivnost sprejeti vse dijake, jih lahko potrjujete sproti. Če boste med prijavljenimi dijaki naredili izbor, predlagamo, da jih potrdite po poteku roka za prijavo na vašo aktivnost. Pri izboru dijaka si lahko pomagate s podatki, ki jih je dijak vnesel kot svoje Dosežke in Motivacijsko pismo (klik na gumb “dijak”).

Vnos opisne ocene dijaka

Ko oceno oddate, je ne morete več spreminjati, lahko pa jo večkrat shranite in šele na koncu oddate.

Tiskanje potrdil