Platforma RaST oziroma interaktivna spletna stran srednjim šolam omogoča:

  • predstavitev interesnih dejavnosti (“aktivnosti”)
  • sistem za prijavo dijakov na aktivnosti
  • enostavno tiskanje potrdil o udeležbi za dijake

Z dosledno informativno predstavitvijo aktivnosti, ki jih ponuja šola, se bodo dijaki lažje odločili za obisk oziroma prijavo na posamezno aktivnost.

Iskalnik omogoča pregled vseh aktivnosti šole, zato platforma predstavlja odlično obliko promocije za vašo šolo. Ugotovili smo namreč, da se devetošolci in njihovi starši pri izbiri srednje šole prav tako odločajo na podlagi ponudbe interesnih dejavnosti oziroma “kako se je mogoče na šoli dodatno izobraževati in nabirati izkušnje”.

Napreden in enostaven sistem za prijavo dijakov

Če ste svoje aktivnosti objavili na platformi, se lahko preko nje na aktivnosti prijavijo dijaki.

Tako šola (šolski koordinator platforme RaST in mentor aktivnosti) pridobi informacije in pregled vseh aktivnosti, ki jih obiskuje posamezni dijak.

Natančen pregled pomaga predvsem mentorjem, ki se morajo odločiti, ali bodo v svojo aktivnost vključili (sprejeli) določenega dijaki ali ne. S pomočjo platforme lahko pridobijo podatke, ki jim pomagajo k lažji odločitvi (katere aktivnosti dijak že obiskuje, kam vse se je prijavil ipd.).

Platforma je odličen pripomoček za celotno šolo v različnih situacijah: npr. podelitev priznanj “najbolj aktivnim dijakom”, izbira naj učenca šole, … . Tako je dolgotrajno zbiranje podatkov pri posameznih mentorijih povsem odpravljeno.